Нов/а Сте? Дали имате профил?
Хејј - Друштвена Мрежа
Хејј е социјална мрежа слична на Facebook,каде што можете да истражувате нови работи. Хејј има апликации како албуми,анкети,блогови,и останати алатки кој ке ви помогнат да пронајдете нови пријатели.
Со регистрација на www.heyy.com.mk вие сте загарантираницелосно.Вашата лозинка е обезбедена 100% како и вашатае-маил адреса.Со било какво прекшување вие можете да контактирате,илида пријавите некој од профилите.Хејј официјално е Македонска мрежа,но достапни се иРускиот и Англискиот Јазик.Сајтот располага со два типа на акаунти - Стандарден и Музички